Politica

Ce este identitarianismul?

22:29, 8 iulie 2017

#Identitarianismul este un termen care cuprinde mișcarea europeană a Noii Drepte și simpatizanților ei. Principiul ideologic central este păstrarea și dezvoltarea identității etnice și cultura, precum și critica situației în care a ajuns azi Occidentul. Identarianismul își trage rădăcinile din Franța, însă este larg răspândit în țările Scandinave și alte părți ale Europei.

Influența ideologică

Identarianismul are la bază câteva viziuni politice, chiar și atunci când există o diferență între diverse grupuri singulare. Cele mai importante influențe le-au exercitat:

Noua Dreapta Europeană. Think-tankul lui Alain de Benoist, GRECE (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne), precum mișcările și persoanele care se asociază cu acestea. Multe din concepții și puncte de vedere sunt împumutate sau inspirate din Noua Dreaptă.

Tradiționalismul. Așa-numita Școală Tradiționalistă a pătruns adânc în identarianism. Parțial, pentru că mulți din teoreticienii au ajuns sub influența ideilor lui Rene Guenon sau, într-o mai mare măsură, a lui Julius Evola. În unele cazuri influențele sunt evidente – mulți din identarienii scandinavi acceptă tradiționalismul, însă în cele mai dese cazuri această problemă are o influență limitată. Unul din exemple este chiar principalul teoretician al GRECE, Alain de Benoist, însă există și multe alte exemple a unui identarianism politic, laic și neopăgân.

– Fostul membru al GRECE, Guillaume Faye a propus conceptul de Arheofuturism pentru descrierea sintezei ideale între ceea ce el numește “valorile arhaice”, pe de o parte, și tehnologiile contemporane sau futuriste și, precum și dezvoltarea socială și civilizațională, pe de altă parte. Aceste termen este utilizat pe larg de identarienii scandinavi.

În duhul viziunilor lui Antonio Gramsci (precum și a GRECE), identarienii afirmă că orice schimbare a societății este imposibilă fără schimbarea limbajului și culturii. Acțiuni precum creații culturale și influența asupra opiniei publice, care în trecut nu erau privite ca parte a vieții politice, au devenit parte componentă a proiectului identarian.

Viziunile politice

Identarianismul are la bază credința că factorii etnici și culturali joacă un rol central în bunăstarea oamenilor și funcționarea societății. Omul este privicat ca o combinare trăsăturilor ereditare și celor determinate de mediul extern; este subliniată necesitatea etnicilor europeni să se apere și să se dezvolte ca popoare separate. Respectiv, identarienii se pronunță împotriva imigrației în Europa, indiferent de utilitatea ei economică.

Identarienii privesc statul prin prisma pragmatismului și afirmă că acesta este doar una din posibilele forme istorice a organizării a popoarelor și grupurilor etnice. Mulți din teoreticieni identarianismului, cum ar fi Guillaume Faye, afirmă idealurile imperiului federalist, unde sute de comunități locale și regionale, cu un nivel sporit de autonomie, s-ar organiza într-o Confederație Eurasiatică, care ar servi apărării popoarelor și intereselor Europei în ansamblu și pe plan global.

În ceea ce privește economia, identitarianismul propune un singur punct de vedere: economia trebuie să se supună unor alte interese, mult mai importante. Identitarienii insistă că bunăstarea oamenilor trebuie să fie mai presus de ideile creșterii economice, critică globalizarea în calitatea ei de fenomen ecologic și social distructiv. Până în ziua de azi nu există o teorie generală economică identitariană; teoriile, care variază de la corporatism la distributism, de la libertarianism la socialist, sunt larg dezbătute în cercurile identitariene. Acest lucru confirmă faptul că identitarianismul evită să devină ceva dogmatic și rigid, ceea ce reprezintă și un neajuns, în același timp.

O altă întrebare discutată ar fi politica pe care ar realiza în practică o putere identitariană, răspunsul la care depinde de scopurile liderilor mișcărilor identitariene locale. În pofida faptului că identitarienii împărtășesc un set de convingeri și scopuri, ipotetic guvernele identitariene din diverse țări ar putea adopta politici economice diferite, precum și alte mijloace de combatere a imigrației, pornind de la ceea ce este cel mai practic în contextul unei țări.

Spre exemplu, în statele cu nivelul înalt al intoleranței față de imigrației ar putea fi pus în aplicare un program rapid de deportare, în timp ce în țările cu un grad mai mare de toleranță ar putea combina politica regionalismului/comunitarismului și programul unor deportări treptate, în cazul în care rapide nu vor fi realizabile.

Geografia identitarismului

În Franța identitarismul este reprezentat de grupuri precum Tineretul Identitar (Jeunesses Identitaires), fiecare dintre care și-a lăsat o urmă în peisajul politic francez. La rândul său, Blocul Identitar este cunoscut prin acțiuni originale și scandaloase. În afară de aceasta, eu au devenit cunoscuți prin acțiunile de distribuire a ciorbei cu carne de porc pentru francezii fără adăpost (fapt care a fost interpretat drept islamofobie și antisemitism). “Terre et Peuple este un grup format în jurul unei reviste care activează din 1944, au legături cu grupuri similare din alte state, cum ar fi “Tierre y Pueblo” din Spania.

În țările scandinave identitarianismul a fost reprezentat de organizația Alianța Nordică (Nordiska Förbundet), inactivă astăzi. Aceștia au reușit să mobilizeze câteva “grupuri independente de activiști”, asemenea confraților săi francezi, printre care am putea enumera Reaktion Östergötland și Identitet Väst, care au organizat câteva acțiuni politice de nesupunere civică. De asemenea, a fost publicat și primul manifest, al cărui sarcină a fost definirea mișcării identariene din Nordul Europei.

Astăzi identitarianismul scandinav este reprezentat de editorialiștii activi ai think-tankului Motpol și portalul lui de bloguri. În februarie 2011 s-a desfășurat a doua parte a seminarului anual “Idea identitariană” (Identitär Idé), iar editura Arktos a început traducerea în limba englez și suedeză a literaturii legate de identitarianism și Noua Dreapta. Toto mai des au loc evenimente și manifestații de mică amploare prin care sunt provocate dezbateri și se încearcă influențarea opiniei publice.

Tradus din rusă. Textul în rusă îl găsiți aici

Originalul în engleză în găsiți aici